Przygotowanie aplikacji – jak działa ©TroutFarm

W codziennym użytkowaniu aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Graficzny interface ułatwia poruszanie się po stawach, codziennych operacjach sortowań, sprzedaży, zabiegów, itp. Funkcjonalność programu jednakże jest bardzo szeroko rozbudowana, czyniąc go wyjątkowo użytecznym i potrzebnym narzędziem w rękach osób zarządzających hodowlami.

Chmura

Bezpieczeństwo

Wylęgarnia

ryby

Pełna gospodarka rybacka

Grupy temperaturowe

Aplikacja w graficzny sposób odwzorowuje hodowlę. Jest wirtualnym ośrodkiem, w którym rozrysowane są stawy z  ich numeracją, proporcjami, kształtem. Tak zdefiniowany układ zarządzany jest przez Listę paszową, która zarządza całą biomasą ośrodka, przedstawiając kg, sztuki i średnie każdego ze stawów, sugerując odpowiednie pasze, dawki dla zadanej temperatury wody i gatunku ryby.

Dawki pokarmowe wyliczane są względem gatunku, wielkości ryb w stawie oraz temperatury wody. Gatunki mogą mieć w obrębie jednej listy paszowej (czyli de facto w ramach jednego “ośrodka”) kilka programów karmienia, co oznacza osobne rodzaje pasz, ich rozmiary, dawki pokarmowe. Jednakże w obrębie jednej listy paszowej mogą istnieć tylko dwie grupy temperaturowe, co oznacza dwie różne dawki paszowe dla różnych grup temperatur. Oznacza to, że możemy rozrysować w ramach jednego “wirtualnego ośrodka” dwa niezależne układy pracujące w różnych temperaturach wody.

Jeden ośrodek – kilka układów

Co w sytuacji gdy w ramach jednego ośrodka istnieje kilka układów, takich jak wylęgarnia, baseny narybkowe, tuczowe? Jak opisywaliśmy wyżej, w obrębie jednego wirtualnego ośrodka (jednej Listy Paszowej), mogą istnieć dwie grupy temperaturowe. Teoretycznie można więc rozrysować dwa układy pracujące w różnych termikach w obrębie jednego wirtualnego ośrodka i zarządzać nimi wspólnie. Trzeci układ (trzecia grupa temperaturowa) w tym wypadku musiałaby być rozrysowana jako drugi wirtualny ośrodek. Wówczas aplikacja zarządza grupą ośrodków, a użytkownik przełącza się między nimi i pracuje na dwóch niezależnych Listach Paszowych. W tej sytuacji można także nadać uprawnienia dwóm różnym użytkownikom, by zarządzali każdy swoim ośrodkiem.

Niezależne ośrodki – korzyści

Co daje rozrysowanie jednego ośrodka na kilka ośrodków wirtualnych (np. wylęgarnia, narybki, tucz)?

Przede wszystkim możliwość przydzielenia użytkowników zarządzających każdym z wirtualnych ośrodków niezależnie. Należy również pamiętać o tym, że raport produkcyjny Ośrodka, w którym wyniki wylęgarni sumują się z wynikami tuczu może okazać się nie dość precyzyjny.
Cytując jednego z naszych klientów: “Oddzielnie personalnie i programowo wylęgarni i stawów narybkowych od tuczu daje lepszą kontrolę nad całym procesem hodowlanym. Dzięki osobnym rozliczeniom wyniki są o wiele bardziej wiarygodne, a prognozowane przyrosty powtarzalne. Ten rozdział w obrębie jednego gospodarstwa to również lepsza kontrola nad ludźmi i możliwość rozliczania ich za wypracowane przyrosty”

Doświadczenie hodowlane podpowiada także, że układy takie jak wylęgarnia, narybki czy tucz mają swój rytm pracy, niekoniecznie ze sobą spójny. Wrzucenie ich w jedną Listę Paszową zmusza do sumiennej, codziennej koordynacji zapisów dotyczących śnięć, korekt karmienia, przerzutów, sortowań, itp, co nie zawsze jest wygodne i możliwe.

 

Uprawnienia użytkowników

Właściciel, manager ośrodka posiada prawa administracyjne i to on tworzy, nadaje uprawnienia, włącza, wyłącza konta użytkowników. W aplikacji mamy kilka typów użytkowników:

  • administrator – pełne prawa zarządzania aplikacją
  • audytor – użytkownik z możliwością jedynie wglądu w aplikację i jej dane, bez praw edycji, prowadzenia zapisów
  • użytkownik – funkcja pozwalająca prowadzić wszelkie zapisy aplikacji

Prawa audytorów i użytkowników mogą być nadane dla całej grupy w ramach jednej hodowli lub być przypisane do konkretnych ośrodków. Użytkownicy, audytorzy pojedynczych ośrodków nie widzą innych ośrodków w grupie, poza swoim, do którego mają nadane prawa.

O czego zacząć

Wypełnij formularz w zakładce Dostęp, napisz mail lub zadzwoń. Przed uruchomieniem aplikacji skontaktujemy się, omówimy wszystko i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.

radek@troutfarm.pl; tel: +48 602657131

Wypróbuj aplikację ©TroutFarm.

Teraz całkowicie za darmo w pierwszym miesiącu. Daj nam szanse wykazać się atutami i poznaj nowy, komfortowy system zarządzający Twoją hodowlą. Zapraszamy!