Doradztwo

W ramach współpracy z wieloma podmiotami łączymy w całość pewne dziedziny, oferując kompleksowe rozwiązania dla hodowli ryb. 

Technologia w akwakulturze

Dokumentacja

Zdrowotność akwakultury

Obszary działalności

Uruchomienie i nadzorowanie hodowli

Projektowanie układów

Dobór urządzeń, automatyki sterującej, alarmowej

Kontrola pracy biofitrów, sprawność podczyszczania

Audyty technologiczne

Planowanie produkcji

Optymalizacja procesów hodowlanych, kosztów, wyników

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Ocena ryzyka epizootycznego

Kodeks GHP i GMP

Dokumentacja lecznicza

Aplikacja zarządzająca hodowlą – ©️TroutFarm

ASC (Aquaculture Stewardship Council)– wdrażanie systemu zrównoważonej akwakultury

Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad hodowlą

Badania parazytologiczne, bakteriologiczne

Pobieranie prób, posiewy, antybiotykogramy

Wypróbuj aplikację ©TroutFarm.

Teraz całkowicie za darmo w pierwszym miesiącu. Daj nam szanse wykazać się atutami i poznaj nowy, komfortowy system zarządzający Twoją hodowlą. Zapraszamy!