Doradztwo

W ramach współpracy z wieloma podmiotami łączymy w całość ważne dziedziny, oferując jako www.troutfarming.pl kompleksowe rozwiązania dla hodowli ryb.

Technologia w akwakulturze

Dokumentacja

Zdrowotność akwakultury

Obszary działalności

Uruchomienie i nadzorowanie hodowli

Projektowanie układów

Dobór urządzeń, automatyki sterującej, alarmowej

Kontrola pracy biofitrów, sprawność podczyszczania

Audyty technologiczne

Planowanie produkcji

Optymalizacja procesów hodowlanych, kosztów, wyników

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Ocena ryzyka epizootycznego

Kodeks GHP i GMP

Dokumentacja lecznicza

Aplikacja zarządzająca hodowlą – ©️TroutFarm

ASC (Aquaculture Stewardship Council)– wdrażanie systemu zrównoważonej akwakultury

Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad hodowlą

Badania parazytologiczne, bakteriologiczne

Pobieranie prób, posiewy, antybiotykogramy

Więcej informacji dotyczących możliwych obszarów współpracy znajdziesz na stronie:

www.troutfarming.pl

W naszej ofercie:

  • Projekty układów hodowlanych – szkice koncepcyjne, dobór sprzętu, uruchomienia
  • Projekty ośrodków – planowanie produkcji, projekty układów, szkice koncepcyjne etapów produkcyjnych, dobór sprzętu, szkolenia, uruchomienia, nadzór
  • Zarządzania hodowlą
  • Zarządzanie stanem zdrowia ryb
  • Zarządzanie technologią
  • Audyty, modernizacje układów
  • Podnoszenie sprawności układów RAS
  • Podnoszenie wydajności hodowli ryb
  • Usprawnianie etapów produkcyjnych

Wypróbuj aplikację ©TroutFarm.

Teraz całkowicie za darmo w pierwszym miesiącu. Daj nam szanse wykazać się atutami i poznaj nowy, komfortowy system zarządzający Twoją hodowlą. Zapraszamy!