Cennik – abonament

Za dostęp do aplikacji ©TroutFarm pobieramy stałą, miesięczną opłatę abonamentową. Opłata pobierana jest z dołu, po zakończonym pełnym miesiącu kalendarzowym używania systemu. Faktura VAT wystawiana jest na początku następnego miesiąca, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, podanych w formularzu zamówienia dostępu do aplikacji.

Każdemu nowo przystępującemu do pracy w systemie ©TroutFarm przysługuje prawo do 30 dniowego darmowego okresu próbnego, po którym automatycznie rozpoczyna się okres abonamentowy. Nie wymagamy żadnych deklaracji co do długości trwania umowy. Można przerwać korzystanie z aplikacji bez zobowiązań w dowolnym momencie.

Cloud

Security

Hatchery

ryby

Aquaculture economy

Dostęp (typu SaaS) do aplikacji ©TroutFarm 

Wydzielona subdomena w domenie troutfarm.pl z wydzieloną bazą danych

Pełne prawa administracyjne z przydzielaniem uprawnień dostępowych

Szyfrowane połączenie pomiędzy klientem a aplikacją

Skalowalny, mobilny system www dla dostępu z wielu platform sprzętowych

Zewnętrzny serwer bazodanowy po stronie dostawcy z zapewnieniem bezpieczeństwa, poufności, ciągłości pracy systemu

Darmowy, miesięczny okres testowy

Dobierz odpowiedni plan dla siebie

Cennik ważny od 1 października 2020

Aktualizacje

Aplikacja jest cały czas rozwijana, zgodnie z sugestiami użytkowników, naszą wiedzą, ich doświadczeniem. Zmiany są wprowadzane i udostępniane wszystkim użytkownikom bezpłatnie.

Pobieramy opłatę za zmiany indywidualne, np w układach graficznych hodowli, które następują po czasie bezpłatnego testowania aplikacji. Wycena takiej usługi jest oparta na roboczogodzinach pracy programisty. Dodatkowy ośrodek ponad plan  – dodatkowa opłata od 150 zł/miesiąc

 

 

Try the © TroutFarm application.

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.

Wariant odsprzedaży

Uruchomienie aplikacji ©TroutFarm na udostępnionym przez nabywcę serwerze (zgodnym z wymaganiami sprzętowymi, programowymi)

  • domena i baza danych systemu po stronie serwera nabywcy,
  • 2 letni okres darmowych aktualizacji związanych z rozwojem oprogramowania,
  • instalacja aktualizacji na serwerze nabywcy rozliczana według osobnych ustaleń,
  • możliwość personalizacji aplikacji (jedynie w ramach jej istniejącej architektury),
  • zapewnienie ciągłości pracy i bezpieczeństwa systemu po stronie właściciela serwera
  • maksymalnie 3 obiekty w grupie,
  • wieczyste prawa do posiadania systemu i pracy w systemie bez prawa udostępnień, odsprzedaży osobom trzecim,
  • umowa określająca warunki odsprzedaży systemu

Po indywidualną wycenę napisz lub zadzwoń do nas, przygotujemy ofertę po omówieniu szczegółów.