ASC Freshwater Trout Standard

Certyfikat ASC, nazywany także certyfikatem zrównoważonej hodowli, pomaga firmom i organizacjom promować oraz identyfikować ryby hodowlane jako pochodzące z odpowiedzialnych hodowli. Standard obejmuje szeroki zakres procesów akwakultury na całym...

styczeń 2019

Na Listach paszowych pojawiły się tajemnicze kody … Tajemnicze, tylko dla niewtajemniczonych – pomagają identyfikować gatunek, pochodzenie, linie ryb. To kolejna odsłona zmian, które wynikają tylko i wyłącznie z Waszych...

Zmiany zmiany …

Od marca wdrożyliśmy kilka istotnych zmian i ulepszeń. Nowe funkcjonalności: dwie grupy temperatur w obrębie jednej Listy Paszowej – niezależne wyliczanie dawek i przyrostów definiowana dla stawu dokładność karmienia – dawka paszy...

Aktualizacja cennika

Od 1 III 2018 obowiązuje nowy cennik usług związanych z aplikacją ©TroutFarm. Od tej pory znaczenie ma produkcja, czyli jej wielkość. Życzymy Wam jak najwyższej!

Wersja v1.3.3

Rozdzielenie baz danych aplikacji. Podstawową zmianą dla użytkowników jest indywidualna poddomena każdego gospodarstwa lub grupy gospodarstw, z poziomu której odbywa się teraz logowanie. Istotą tego rozdzielenia nie jest jedynie personalizacja...